Mark Bradford

/ /
LosAngles'da doğmuş ve hayatını burada idame ettiren bir sanatçı olan Mark Badford'un işlerinde daha çok buluntu nesneler ile hazırlanmış kolaj çalışmaları ve yerleştirmeler ön planda. yukarıdaki kolaj çalışmaları; yaşadığı şehrin kaotik ve plansız yerleşimini, bünyesinde bulunan çöp kutularını karıştırarak elde ettiği bir takım materyallerile tasvir etme arzusu güderken ortaya çıkmış. Underground ekonomi, göçmenlik kavramı ve bu kalabalığın içerisinde kendisine ihtişamlı bir yer bulan kocaman bir boşluk...

Ayrıca Bkz: https://www.artsy.net/artist/mark-bradford


0 yorum:

info

gorkemcanuygun@gmail.com
görkem_cu
pan
eda

mass

 
Copyright © 2010 Postmonkey, All rights reserved
Design by DZignine. Powered by Blogger