Rejimdeki Gözyaşları

/ /
Gün'ün zihne getirdikleri, anlatmadan bilinmeyecek, detayları hep gizli kalacak bir şekilde.Nerden çıktı bu diyebileceğiniz bir 'tanım' ile ; mayıslar, gözyaşları, Franco, biber gazları, vicdani red , Hitler, Mussolini, Suharto.. Süregelen turların birinde haberdar olduğum bu makale ilgimi çekmenin dışında, istemdışı düşüncelerle doldurdu aklımı.Türkiye üzerinden değerlendirildiğinde benzer yönler bulabilme olasılıkları, türbanı es geçme, milliyetçi düşünce ve özgürlüğü salt inanç özgürlüğünden ibaret sanmanın yanında, belki bir kısmı için fikirleri geliştirebilecek özellikte bir inceleme ; Dr. Lawrence Britt'in ' Fascism Anyone ? ' isimli incelemesi. Britt; Almanya/Hitler, İtalya/Mussolini, Endonezya/Suharto, İspanya/Franco, Şili/Pinochet bağlantıları üzerinden 14 ortak özellik buluyor ve bunlara "faşizmin belirleyici özellikleri" adını veriyor.Umberto Eco'nun bir yazısından etkilendiği söylenen ve çok tartışılan makalenin Türkçe'leştirilmiş başlıkları;

1-Güçlü ve sürekli milliyetçilik.

2-İnsan haklarının küçümsenmesi.

3-Düşmanların yada günah keçilerinin birleştici bir unsur olarak tanınması.

4-Ordunun baskınlığı.

5-Yaygın cinsiyet ayrımcılığı.

6-Kukla medya.

7-Ulusal güvenlik saplantısı.

8-Din ve devletin birbirine karışması.

9-Mülksel gücün korunması.

10-İşci sınıfının bastırılması.

11-Aydınların ve sanatın hor görülmesi.

12-Suç ve ceza saplantısı.

13-Yaygın kayırma ve yolsuzluklar.

14-Hileli seçimler.

Belirlenen bu kriterlerin ışığında kimsenin masum olmadığını anlamanın oldukça kolay olduğunu idrak etmenin yanında sindirilmeye karşı koyacak bir cümle, bir hareket bulabilme umuduyla, biraz, ana başlıkların tam metni burada.

0 yorum:

info

gorkemcanuygun@gmail.com
görkem_cu
pan
eda

mass

 
Copyright © 2010 Postmonkey, All rights reserved
Design by DZignine. Powered by Blogger